Các giống


alternative
MONTHONG
alternative
RI6
alternative
HẠT

Canh tác theo tiêu chuẩn (Chứng nhận VietGAP)


Không sử dụng thuốc cỏ


Thu hoạch đủ độ già


Liên hệ

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng gọi chúng tôi qua số điện thoại

0886843409